Renovering af lokalet New York
17. marts 2019: Så fik vi også monteret LED-spots og billeder på trærammerne i lokalet New York på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Pengene til renovering af lokalet af for en stor dels vedkommende kommet fra borgerbudgettering. Derudover har såvel aktivitertscenteret som landsbyforeningen spyttet en lille smule i kassen. Arb...

Krolfklubberne går digitalt
14. marts 2019: Når den nye krolfsæson starter i april måned, så lanceres der en ny hjemmeside til brug for den lokale krolfturnering. Turneringen med navnet "Krolf Tour" har deltagelse af klubberne fra Jegerup, Jels, Lerte, Oksenvad, Skodborg og Øster Lindet. Hjemmsiden findes på www...

Fastelavn i Oksenvad
5. marts 2019: I søndags blev der holdt fastelavn i Oksenvad. Først var der fastelavnsgudstjeneste i kirken og efterfølgende blev katten slået af tønderne i salen på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Der deltog omkring 100 mennesker i festlighederne heraf ca. 60 børn. Børnene slog katten af tønderne i tre grupper, hvor der i...

Generalforsamling i Mølby Vandværk d. 19. marts
1. marts 2019: Der indkaldes hermed til Mølby Vandværks ordinære generalforsamling på Oksenvad Gl. Skole (OLA) tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Det reviderede regnskab for 2018 fremlægges til godkendels...

Fastelavn i Oksenvad på søndag
1. marts 2019: Husk nu at det er på søndag at Oksenvad Menighedsråd traditionen tro arrangerer fastelavnsfest med tøndeslagning. Vi starter i kirken kl. 13:00, hvor børn (og voksne) møder udklædte. Efter en børnevenlig gudstjeneste går vi til aktivitetscentret og slår katten af tønden. Der serveres fastelavnboller, saftevand og slik...

Se de ældre nyheder i nyhedsarkivet
Aktivitetskalender
19/03-2019 - 19:00: Generalforsamling i Mølby Vand...
21/03-2019 - 19:00: Hjortemøde
22/03-2019 - 17:00: Udlejet til madlavning

Gæstebogen
22/03-2015 - 20:55: Det var dog imponerende, hvad...

Debatforum
18/03-2019 - 15:04: lånetilbud

Opslagstavlen
28/02-2019 - 02:35: lånetilbud