Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn

Dato:25/04-2022
Tidspunkt:19:30
Sted:Oksenvad Skole i det gamle bibliotek
Arrangør:Lokalehistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn

Lokalehistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn indkalder til generalforsamling
Mandag d. 25. april 2022 kl. 19:30
på Oksenvad Skole i det gamle bibliotek.


Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab v/ kasserer Egon Schultz
4. Valg til bestyrelsen:
- På valg: Egon Schultz og Grethe Kock ønsker genvalg. Aase Olsen ønsker ikke genvalg.
- Valg af suppleanter: Herdis Wind og Lise Løbner
5. Valg af revisor: John Kristensen
6. Forslag til generalforsamlingen kan fremsættes på mødet
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Julie Krog, født Holm, fortælle om sin barndom og opvækst i Oksenvad.

Vi serverer gratis kaffe/te og kage.

Velmødt!

Bestyrelsen


« Tilbage til oversigten