Reetablering efter grusgrav ved Slevadvej
Lagt online den: 20. maj 2020

Ejgil Wind har været forbi det reetablerede område efter grusgraven på Slevadvej i Oksenvad.

Området ejes af Oksenvad Skov I/S og er blevet reetableret efter at der ikke længere graves grus.

I 2019 bragte vi en artikel her på oksenvad.dk om netop planerne for reetablering.

Tak for billederne, Ejgil