Oksenvad Menighedsråds åben skovarrangement er aflyst.
Lagt online den: 22. maj 2020

Oksenvad Menighedsråds åben skovarrangement torsdag d. 28 maj er aflyst.

Med venlig hilsen
Henning Toftegård

Oksenvad Menighedsråd