Håndspritstation på OLA
Lagt online den: 5. september 2020

I forbindelse med borgerbudgettering 2020 har Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter søgt om og fået penge til to "mobile" håndspritstationer.

Vi fik ikke dækket det totale beløb, så vi har bedt Oksenvad Idrætsforening om støtte til af den ene stationer.

Som udgangspunkt vil den ene station stå i mellemgangen, når man kommer ind ad hovedindgangen. Den anden station vil stå i gangen ved de to toiletter, som man kommer til via døren under halvtaget. Den er tænkt til de personer, der kommer for at benytte salen til f.eks. badminton mm.

Begge stationer er automatiske, så man stikker blot hånden ind under den og får automatisk sprøjtet en passende mængde håndsprit i hånden, som man så kan desinficere sine hænder med.

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter