Krolfspil til udlån på OLA
Lagt online den: 30. september 2020

Bestyrelsen i Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter har over længere tid haft et ønske om at give brugere af aktivitetscenteret adgang til at udnytte nogle af de udendørsfaciliteter.

Vi ansøgte om penge til indkøb af 8 krolfkøller med tilhørende kugler ifm. borgerbudgettering og fik også bevilliget pengene.

Nu er køllerne købt og hængt op i stolerummet på aktivitetscenteret. Det er derfor nu mulighed for at tage sig et spil krolf, når man kommer på aktivitetscenteret som bruger eller lejer sig ind.

Vi har fået hjælp og opbakning af Oksenvad Krolf, som selvfølgelig også har indvilliget i, at man må bruge deres bane. Hvis man skulle få lyst til at spille mere frolf efter en omgang, kan man spille dette både i Oksenvad og i Lerte i vores landdistrikt.

Tak til Svend Løbner, Ejgil Wind og Andreas Dahl for hjælp med indkøb af udstyr og fremstilling af ophæng til krolfkøllerne.

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter