Generalforsamling i Ørsted Boldklub - AFLYST
Lagt online den: 5. oktober 2020

På grund af de nye Covid-19 restriktioner er generalforsamlingen aflyst.

Ørsted Boldklub inviterer til generalforsamling d. 28. oktober 2020 kl. 19.00 i Lerte Krolfklubs lokaler på Lertevej 7.

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Aflæggelse af formandens beretning
4. Udvalgenes beretning om året der er gået:
- Juletræsfest, Bedst i medvind racer og Cykelsti/Kleinebane, Lerte krolf.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse
- På valg er: Uwe Jensen og Ina Eybye er på genvalg
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

På grund af Corona er der ingen fællesspisning.

Tilmelding til Ina Eybye, tlf: 27142607. Oplys gerne hvor mange I kommer senest den 20. oktober 2020

Kilde: Ørsted Boldklub