Genforeningstræ
Lagt online den: 22. november 2020

Allerede tilbage i juni måned begyndte vi at høre tale om plantning af genforeningstræer i Haderslev Kommune til markering af 100 året for genforeningen.

I løbet af oktober blev det mere faktuelt og landsbyforeningen fik meldt ud, at Oksenvad Landdistrikt også gerne ville plante et genforeningstræ.

Og i fredags kom træet og det blev plantet. Som tidligere nævnt er det en rødbøg.

Igen betød de stramme corona-restriktioner at vi ikke kunne gøre et stort nummer ud af det.

Vi var fem mand om at grave træet ned og det var rigeligt. Nu står træet flot på den halvdel af fodboldgolfbanen, der er tættest på skolebygningen.

Når det bliver forår vil der blive lavet en sti indtil træet, så man kan komme ind til det. Måske etablerer vi også en bænk under træet, så man kan sidde der og nyde solen.

Vi siger tak for træet til Haderslev Kommune og Fonden for Træer og Miljø.

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn