Borgerbudgettering 2021
Lagt online den: 19. maj 2021

Klar, parat, start på idegenerering!

Haderslev Kommune gentager endnu en gang Borgerbudgetteringen for kommunens landdistrikter. Bestyrelsen i landsbyforeningen har tilmeldt vores landdistrikt igen, så I kan roligt begyndt at tænke i mulige projekter.

Vi får igen i år 50.000 gode danske kroner, som vi kan bruge på projekter, der kommer borgerne i landdistriktet til gode.

Vi håber på at kunne kombinere vores Spis & Hyg d. 25. juni med et informationsmøde om borgerbudgettering.

Midt/sidst i august afholder vi så præsentations- og afstemningsmøde, som vi plejer før Corona havde sit indtog. Det er i al fald planen, men nu må vi se hvordan situationen er til den tid.

Alle kan komme med projektforslag, men der er en forventning om at man også er med til at gennemføre de projekter, som man foreslår. På informationsmøde står det alle frit blot at komme med ideer og forslag. Det kan jo være at andre har lidt tilsvarende ideer og at man på denne måde kan gå sammen om ideerne og skabe projekterne i samarbejde.

Man behøver ikke at sidde i en forenings bestyrelse eller lignende for at kunne komme med projektforslag. Vi ser meget gerne at alle borgere deltager i processen.

Som inspiration kan I her finde en liste med 33 ideer, der blev lavet tilbage i 1997 af borgerne i lokalområdet. Den gang fandtes Oksenvad Landdistrikt endnu ikke. Mange af ideerne er gennemfør, mens andre ikke blev gennemført. I kan også tage et kig på vores udviklingsplan fra 2011-20. Igen en lang række gode ideer og tanker om projekter i landdistriktet, hvor mange blev gennemført.

Status på projekter fra 2020
I listen herunder kan I se status på de projekt, der blev tildelt midler i forbindelse med borgerbudgettering i 2020:
1. Forskønnelse af Mølledammen: Afsluttet
2. Skab til gasflasker ved OLA: Afsluttet
3. Forbedring ved Oksenvad Krolfs klubhus: Afsluttet
4. Krolfsæt til OLA: Afsluttet
5. Svinggrill til bålsted ved OLA’s shelters: Afsluttes på arbejdsdagen d. 29. maj
6. Kleinbanestien i Ørsted: Afsluttet
7. Bordbænkesæt ved OLA’s shelters: Afsluttet
8. Shelter ved OLA’s shelters: Afventer byggetilladelse
10. Spritdispenser på OLA: Afsluttet
11. Renovering af Perleholmsstien: Afsluttet

Vi modtog også et forslag om etablering af en sti mellem Lerte og Sommersted langs med jernbanen. Dette projekt kører vi i landsbyforeningen ved siden af borgerbudgetteringen sammen med Sommersted Borgerforening.

Se også: Invitation til borgerbudgettering 2021

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn