Sankt Hans samlede 45
Lagt online den: 25. juni 2021

Vejret var fint, da 45 personer samledes til Sankt Hans på pladsen bag Åvej 7 i Mølby.

Børnene gik i optog og fik lov til at tænde bålet med faklerne.

Og heksen blev sendt til Bloksbjerg ledsaget af en masse heksehyl.


Kilde: Ejgil Wind