Invitation til workshop om områdefornyelse i Oksenvad
Lagt online den: 26. april 2022

Kære brugere og beboere i Oksenvad landdistrikt.

Tak for et godt infomøde og gode inputs d. 23. marts.

Som lovet til infomødet bliver I hermed inviteret til en workshop, hvor I har mulighed for at komme med jeres ønsker og idéer til områdefornyelsen. I er selvfølgelig også velkomne til workshoppen, hvis I ikke var med til infomødet. Til workshoppen kan du komme med dine ønsker og idéer til områdefornyelsen og bidrage til det videre arbejde. Derudover skal der nedsættes en styregruppe og laves arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med de enkelte temaer.

Sted:
Øster Lindetvej 5, Oksenvad, 6560 Sommersted
Tid:
11. maj 2022, kl. 18.00 – 20.30
Tilmelding:
Tilmeld dig senest 6. maj 2021 via enten:
- E-mail til sikr@haderslev.dk
- E-mail til Peter Horsbøll Møller på peter@mller.dk
- Opkald/sms til Peter Horsbøll Møller på tlf. 29133769

Der vil være en sandwich el.lign. til alle tilmeldte. Børn er også velkomne.

Om områdefornyelsen
Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn har søgt kommunen om at få startet en områdefornyelse i landdistriktet. Dette har kommunens politikere besluttet at imødekomme, hvilket kort sagt betyder, at der er sat midler af til udvikling i området. Denne udvikling skal ske i et samarbejde mellem kommunen og jer, der holder til og bor i området. I arbejdet med områdefornyelsen skal vi sammen finde ud af, hvilke tiltag der skal iværksættes. Det kan for eksempel være nye stier, forskønnelse af pladser, klimatilpasning og kulturelle tiltag.

Du kan læse mere på landdistriktets hjemmeside: oksenvad.dk. Fremover vil du også kunne orientere dig på www.haderslev.dk/oksenvad.

For at samle lidt tanker om Oksenvad landdistrikt forud for workshoppen, vil vi opfordre dig til at besvare spørgsmålene via dette link: Spørgeskema om Områdefornyelse 2022.

Venlig hilsen

Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn, og Haderslev Kommune

Se også:
Invitation til workshop om områdefornyelse i Oksenvad