Oksenvad menighedsråd inviterer til pensionistudflugt
Lagt online den: 12. maj 2022

Turen finder sted tirsdag den 14. juni 2022.

Turen går over den Jyske højderyg ved Randbøl, Uldum, Horsens syd og ad Oddervejen mod Åkjær Gods og over dæmningen til øen Alrø i Horsens fjord.

Vi starter fra Oksenvad Gl.Skole kl. 8.30, Mølby kl. 8.35 og Ørsted Gl. Købmandsgård kl. 8.45. Herfra kører vi nordpå mod Ravning Bro syd for Jelling. Broen gik over Vejle å i Ravning Enge og var 760 meter lang og 5 meter bred. Den blev bygget af ege-tømmer i år 980 i Harald Blåtands tid og var indtil 1935 Dan-marks længste bro. Her får vi formiddagskaffe og en medbragt bolle.

Derefter går turen ad højderyggen over Randbøl Å mod Uldum, Horsens syd og langs havnen og stranden til Åkjær gods, hvor vi under et ophold få en oriente-ring om godsets drift og historie bla. om at godset i følge en mere end 200 år gammel købekon-trakt har adgang Falling kirke med egen nøgle. I 2009 kom der ny lås i kirkedøren, hvorefter gods-ejer Johan Koed Jørgensen bad menighedsrådet om en ny nøgle. Det satte menighedsrådet og senere Biskop Kjeld Holm sig imod, men godsejeren fortsatte og Kam-meradvokaten gav efter, så godsejeren fik sin nøgle og en stolerække.

Herefter køres der mod Falling og Amstrup, hvor Hor-sens statsfængsel havde et annex. I 1930 besluttede am-tet at bygge en dæmning fra bakkerne til Alrø, som de daværende tugthusfanger byggede med skovl og spade.

Over dæmningen og midt på øen finder vi Møllegårdens restaurant. Historien fortæller at Morten Korck filmen ”Det skete på Møllegården” blev indspillet her. Her får vi en middag, en let dessert og lidt historie om øen og dens fortid.

Kl. ca. 14.45 går turen tilbage mod Gyllingnæs og Gylling kir-ke med mindesmærke om Karen Jeppe, der som missionær blev kendt som Armeniens Moder.

På tilbageturen mod Horsens gør vi ophold ved Søvind Kro, hvor vi drikker eftermiddagskaffe med gammeldags æblekage.

Kl. 16.15 går hjemturen mod Horsens og motorvejen. Vi for-venter at være hjemme inden kl. 18.00.

Pris for turen er 250 kr. plus drikkevarer.
Tilmelding senest d. 7/6 kl. 12.00 til
- Gudrun Svennesen tlf. 26704305
- eller Henning Toftegård tlf. 40834853

Se også: Invitation til pensionistudflugt 2022

Kilde: Oksenvad Menighedsråd