Områdefornyelse: Byvandring
Lagt online den: 2. juni 2022

I går, onsdag d. 1. juni, var der arrangeret to landdistriktsvandringer i forbindelse med områdefornyelsesprojektet.

Om eftermiddagen tog arbejdsgrupperne Børn og Unge samt Byforskønnelse og trafiksikkerhed de to konsulenterne, Linda og Søren, fra LABLAND og byplanlægger Silja fra Haderslev Kommune med rundt i Mølby og Ørsted.

Der blev kigget på den sydlige og nordlige indkørsel i Mølby, hvor vi drøftede de trafikale forhold. Vi var omkring legepladsen/havefestpladsen, hvor muligheder for at lave noget for børn og unge var på bordet.

Vi fortsatte ud på engen bagved Engtoften og Åvej, hvor der blev talt om bypark og termonet.

Vi gik op mod Mølledammen og talte om muligheder for at etablere flere lejeboliger i midtbyen.

Ved Mølledammen var der fokus på hvordan man kunne gøre området smukkere og mere tilgængeligt, f.eks. for børn og unge, og vi talte om de historiske elementer i området.

Vi fortsatte ud af stien bag vandværket og drøftede muligheder for en sti ud omkring Tovskov Slotbanke og hvordan man kunne gøre det at gå en tur til en opdagelse.

Efter Mølby fortsatte vi ud til Ørsted, hvor vi så mulighederne i at etablere et grønt eller aktiverende område midt i Ørsted.

Om aftenen var det tid til en tur for arbejdsgruppen for Sammenhængskraft på tværs af landdistriktet. Denne gang startede vi i Ørsted, hvor der var arrangeret en cykeltur ad Æ Kleinbahn.

Så gik turen til Sønderbyvej, hvor der var en snak om at forlænge grusvejen langs med jernbanen ned til Nørreåen og til Sommersted.

Næste stop var på Lertevej, hvor vi så på stien ud omkring Tovskov Slotsbanke fra en anden vinkel.

Videre til Røde Led ved Stursbøl Plantage, hvor vi talte om mulighederne for at inddrage plantagen i oplevelser.

Næstsidst stop var på Stursbølvej, hvor der arbejdes på at etablere et kunstværk langs med Hærvejen om Hærvejen.

Gennem hele dagen talte vi hele tiden om at åen ligger lige dernede eller at åen var lige derovre bagved. Det var først her sidst på dagen det rent faktisk gik op for os at vi slet ikke havde set åen, altså Nørreåen.

Sidste stop var ved Rævestien, som netop ligger langs med Nørreåen. Og endelig fik vore gæster syn for sagen. Nørreåen viser sig virkelig fra sin flotte side i dette område.

Generelt var det en god dag, hvor mange ideer blev bragt frem og drøftet, vendt og drejet.

Tak til alle jer, der tog jer tid til at deltage.

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn
Engarealet bag Åvej og Engtoften


Mølledammen


Klar til cykeltur på Æ Kleinbahn


Sidste stop ved Rævestien ved Nørreåen