Ny rørledning fra biogasanlæg
Lagt online den: 15. marts 2023

Projektet
En del har undret sig over, hvad der sker på parkeringspladsen ved Mølby Kro.

Jeg har derfor besøgt pladsen og har talt med Henning Pavlsen fra bygherre Evida og projektleder Jens Kallestrup fra hovedentreprenør MJ Eriksson.

Der skal etableres en 17,4 km stålrørledning parallelt med den oprindelige gasledning fra 1980erne. Den kommer til at gå gennem de 3 kommuner Haderslev, Vejen og Kolding - fra Lille Selskær til Pottehuse.

Den nye rørledning skal transportere biogas og reducere afhængighed af russisk naturgas, og gassen skal kunne distribueres til hele Danmark.

MJ Eriksson står for gravearbejdet og for sammensvejsning af stålrørene. Projektet er dyrt og koster et stort 2-cifret millionbeløb.

Projektkontor i Mølby
MJ Eriksson har lejet sig ind på parkeringspladsen ved Mølby Kro. Der er adgang til vand, kloak, elektricitet og internet i skurvognen.

Der er lagt køreplader ud for at beskytte asfalten, bl.a. fordi tunge entreprenørmaskiner parkeres på pladsen natten over.

Tidsplanen siger at det skal stå færdigt omkring sommerferien.

Der er lavet aftaler med alle lodsejere, der er berørt af projektet.

Ørsted og Farris også berørt
I Ørsted - tæt ved Sommerstedvej - er der etableret en lagerplads for stålrør.

Og det samme er sket mellem Farris og Troldkær.

Kilde: Ejgil Wind


Køreplader lagt ud på P-pladsen. Dannebrog tårnet i baggrunden. Foto: Ejgil Wind


En traktor med vogn klar til at køre ud på arbejdspladsen. Foto: Ejgil Wind


Skurvogn, der anvendes som projektkontor. Foto: Ejgil Wind


Projektleder fra MJ Eriksson, Jens Kallestrup. Foto: Ejgil Wind


Lagerplads for stålrør i Ørsted. Foto: Kim Nielsen