Biogasledning gennem Oksenvad Hede
Lagt online den: 23. marts 2023

Der er for tiden også livlig aktivitet på Oksenvad Hede med anlæggelsen af den ny stålgasledning, som skal gå fra Ll. Selskær til Pottehus ved Vamdrup. I alt 17,8 km.

Projektet omhandler en ny stålledning, der skal etableres for at flytte overskydende bionaturgas imellem forskellige naturgasnet i Sønderjylland. Det er ikke muligt periodisk at neddrosle produktionsmængden fra de pågældende biogasanlæg, så derfor er det nødvendigt at kunne overføre/tilbageføre den overskydende gas til andre net således trykket i fordelingsnettet til enhver tid holdes under 40 bar.

Der er lagt mange hundrede køreplader ud for at beskytte jorden bedst muligt langs rørledningen, og masser af arbejde med at svejse rørene ligger forude. Dette arbejde er startet i denne uge, og man kan let få tankerne hen på SMUK fest med alle de små svejsetelte som skyder op langs rørene. Dette for at beskytte mod regn og blæst.

I engen ved Slevad Bro, skal rørene skydes under jorden og åen. Der skal være et minimums jorddække på 1,2 m, samt minimum 2 meter under den regulative vandløbsbund. Styret underboring blev også brugt da man anlagde de eksisterende gasledninger som går lidt vest for den ny ledning. Ved boring under åen sidste gang - i 2012, mødte man en del forhindringer i form af store sten i engarealet. Det blir spændende at se, hvordan de klarer ærterne - eller rettere stenene - denne gang.

Arbejdet forventes at tage 34 uger, idet man regner med at lægge mellem 500 og 800 meter rør pr uge.

Kilde: Charlotte Holm