Status på biogasprojektet
Lagt online den: 21. maj 2023

Biogasprojektet, der går igennem vort område, er tidsmæssigt på sporet. Dvs. at tidsplanen fortsat lyder på, at projektet bliver afsluttet ved sommerferien. Der er derfor travlhed hos de 50-60 mand, som er involveret direkte i projektet.

Man gør løbende svejsning og nedgravning færdig, således at kørepladerne kan flyttes fremad i takt med at områder bliver færdige.

Gassen vil blive drevet frem med 40 bar i de nye rør. Når det sendes videre fra Pottehuse bliver trykket øget til 100 bar.

Nedenfor er der en række billeder fra projektet.

Foto: Ejgil Wind

Kilde: Ejgil Wind


Gasstationen ved Lille Selskær – her tilsluttes biogasrøret.


Røret tilsluttes gasstationen i Lille Selskær og føres frem mod Nørreå, hvor røret skydes under åen.


Fra Skotvej i Ørsted mod Tovskovvej i Oksenvad.


Underføring ved Øster Lindet-vej er netop gennemført.


Man gør klar til at skyde røret 600 meter under Langagergårds fredskov. Røret kommer ud ved Forpagtervej.