Screeninger for fælles varmeløsninger
Lagt online den: 21. maj 2023

Landsbyforeningen modtog nednestående opsamling på screening af 15 landsbyer i Haderslev Kommune for potentialle for fælles varmeløsninger.

------------------------------------------
Som følge af krigen i Ukraine og det store fokus på klimaforandringer, har Haderslev Kommune screenet 15 byer for, om der er potentiale for fælles varmeløsninger. Når der er potentiale for fælles varmeløsninger, betyder det, at det på lang sigt er både billigst og mest bæredygtigt at gå sammen om varmeløsninger i byerne.

I kan se resultaterne af screeningern nedenfor, og hvis I ønsker at dykke nærmere ned i screeningerne kan, I finde dem her: Her er der potentiale for fælles varmeløsninger (haderslev.dk)

Byer hvor det i høj grad giver god mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):
1. Arnum
2. Fjelstrup
3. Hammelev
4. Hoptrup
5. Jegerup
6. Nustrup
7. Over Jerstal
8. Sommersted
9. Styding
10. Vedsted
11. Øsby

Byer hvor det giver god mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):
1. Bevtoft
2. Bramdrup
3. Moltrup

Byer hvor det ikke giver mening at fortsætte med en fælles løsning (termonet):
1. Oksenvad

Er I interesseret i selv at etablere en fælles varmeløsning for jeres by, kan I deltage i netværk for fælles varmeløsninger. Her kan I lære af hvad de byer, der allerede er i gang, har gjort sig af erfaringer. Næste møde i netværker et i august eller september. I kan finde flere oplysninger om netværket her: Netværk for borgere der ønsker at etablere fælles varmeløsninger (haderslev.dk)

Det er ikke en kommunal opgave at lave varmeløsninger. I Haderslev, Gram og Vojens er det selvejede fjernvarmeselskaber, der sælger varme. Alle kan i princippet etablere sit eget net og lave et fjernvarmeselskab. Hvis man ønsker en fælles løsning, skal man altså selv lave den, men Haderslev Kommune vil med screeningerne og netværket gerne facilitere, at der bliver lavet flere fælles varmeløsninger i kommunen.
------------------------------------------

I landsbyforeningen har vi ikke set arbejdet med eventuel etablering af en fælles varmeløsning i landdistriktet som en opgave, vi skulle beskæftige os med. Vi er opmærksomme på at flere i området allerede individuelt er skiftet til moderne opvarmningsformer som varmepumper. Der er dog også mange som fortsat anvender gas, olie eller opvarmning baseret på f.eks. træ.

Deres screening af Oksenvad lader til at angive nuværende gasfyr som næstbilligste opvarmningsmetode efter et fælles termonet. Etablering af et fælles termonet vil dog kræve en stor tilslutningsprocent i Oksenvad. Læs mere om screeningen af Oksenvad.

Som I kan se af ovenstående giver det ikke mening for Oksenvad at etablere en fælles varmeløsning. Vi har spurgt Haderselv Kommune, hvorfor man har screenet Oksenvad, men ikke Mølby og/eller Ørsted.


Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn


Grafer over bruger- og selskabsøkonomi fra Screeningsrapport