Billeder fra området
Lagt online den: 27. januar 2018

Vi har modtaget nedenstående billeder fra Helle Lorenzen. Billederne har Helle taget i vores skønne landdistrikt.

Har du nogle flotte, inspirerende eller gode billeder fra området, så send dem gerne til os. Du kan sende dem til:
- Peter Horsbøll Møller, peter@mller.dk
- Leif Friis, leif.friis@bbsyd.dk

Billederne vil du kunne se i billedgalleriet på oksenvad.dk og vi vil fremover også lægge dem op i vores facebook-gruppe, Oksenvad.dk.

Tak for billederne, Helle!