Info-møde om Oksenvad FodboldGolf
Lagt online den: 10. april 2018

I forbindelse med Borgerbudgettering 2017 fik Oksenvad Idrætsforening (OIF) tildelt 25.000 til etablering af en fodboldgolf-bane på den gamle fodboldbane ved siden af Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Derudover stiller OIF også selv med et tilsvarende beløb for at få startet projektet op.

Men der er brug for nogle hjælpere til at drive projektet i gang. OIF er tovholder på projektet, men ønsker samtidig, at projektet bliver forankret via en arbejdsgruppe i landdistriktet.

OIF har allerede en del materialer, som kan anvendes til etablering af banen.

Det overordnede håb er at få etableret de første baner til Oksenvad FodboldGolf allerede i foråret/sommeren 2018.

Har du lyst til at give en hånd med f.eks. omkring planlægning af banernes forløb, til etablering af banerne henover nogle aftener/weekender og/eller hjælper med til at passe og drive banerne efterfølgende, så kontakt Jan Henriksen fra OIF på gjhenriksen@gmail.com eller på tlf. 6174 2257.

Der afholdes et informationsmøde for de interesserede på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19:30. OIF er vært ved kaffe og kage. Giv meget gerne Jan Henriksen besked, hvis du kommer, så der er kage nok. Tilmelding er dog ikke et krav.

Kilde: Oksenvad Idrætsforening