Resultat af afstemningsmøde
Lagt online den: 25. oktober 2018

I dag fik vi fordelt midlerne fra årets BorgerBudgettering mellem de 8 projekter, som var blevet indsendt.

I år kunne alle projekter tilgodeses. Det sidste projekt fik ikke alle de penge, som der var blevet søgt om, men de manglende midler tænker vi kan findes i OLA’s pengekasse.

Mere end 30 deltog i mødet, hvor vi både hørte om de tidligere projekter og de nye projekter og fik lidt mad mens der blev stemt og talt op.

Status
Peter Aagaard, OIF, gav status på Fodboldgolf-projektet. Oprindeligt havde de planlagt at anlægge en bane med 9 huller men nu har de fået opkridtet hele 18 huller på banen. Der er et flot forløb, så man nemt kan komme fra det ene hul til det næste. Derudover har OIF også inddraget noget af trærækkerne i banen.

Peter Horsbøll Møller, LBF, fortalte om projektet med renovering af fælleslokalet i kælderen, som nu kendes som London. Lokalet er blevet malet, gardiner er taget ned og der er monteret rammer rundt i hele rummet med støjdæmpningsplader med motiver af forskønnelsesprismodtagerne. I rammerne er der monteret spots i både top og bund.

Niels Thekilde, ØB, fortalte om det store projekt med at få renoveret og genetableret kleinbanestien mellem Ørsted og Jels. Der var indvielse tidligere i år, med øl, sodavand, grillpølser og kage. Haderslev Kommune har monteret chikaner og skilt med ridning forbudt i Ørsted enden. Stien bruges af mange, både cyklister, skoleelever og motionister m.fl. De er faktisk kommet godt i mål, men desværre har det vist sig materialet der er blevet brugt til stien ikke er tæt nok i overfladen. De arbejder nu mod at få lagt et andet materiale ovenpå, som bedre kan holde.

De nye projektforslag
Efterfølgende blev de nye projektforslag præsenteret af forslagsstillerne. Det afledte ind imellem nye ideer til hvordan man evt. kunne udvide projekterne eller lignende projekter. Så der er fortsat masser af projekter at tage fat på.

Efter gennemgangen blev der stemt af deltagerne på mødet. Der var også en enkelt som havde stemt inden mødet, hvilket også var en mulighed.

Projekterne med flest stemmer blev et nyt lydanlæg i salen på OLA, herefter fulgte nyt Wi-Fi på OLA og istandsættelse af lokalet New York på OLA. På nedenstående billede kan I se stemmefordelingen mellem de enkelte projekter.

På sidstepladsen kom etablering af nyt LED-lys med sensorer på trappeopgangen på OLA. Her forventes det at OLA selv finder de manglende ca. 1.500 kr for at få gennemført projektet.

Tak til alle der havde indsendt projektforslag og til alle jer, der deltog i møde og afstemning. Og en særlig tak til Haderslev kommune, som har gjort dette muligt via borgerbudgetteringsmidlerne.

Se også: Samtlige projektforslag til borgerbudgettering 2018

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn
Peter Aagaard fortæller om fodboldgolf-projektet


Stemmefordelingen blandt årets projekter