Mindegudstjeneste i Oksenvad kirke
Lagt online den: 28. november 2018

På hundredeårsdagen for afslutningen af 1. verdenskrig søndag d. 11/11 afholdte Oksenvad kirke en mindegudstjeneste for Oksenvad og Sommersted sogn faldne. Pastor Niels Jørgen Holm Larsen kom i en smuk og mindeværdig tale i kirken ind på tabet af egnens unge mænd, og siden ved kransenedlæggelsen oplæste alle soldaternes navne. Det var en handling, som flere tilrejsende af soldaterfamiliernes efterkommere satte pris på, og det fortjener Niels Jørgen en stor tak for.

Kransenedlæggelsen blev også ved nedlæggelsen med Hans Kock fra det tyske mindretal og Henning Toftegård et symbol på. at tidligere konflikter er fortid.

Efter kransenedlæggelsen samledes vi i Oksenvad gamle Skole, hvor Oksenvad Præsteskovs Jagtforening var vært med en frokostanretning, og hvor Peter Have Rasmussen fra Havefamilien i Ørsted holdt et foredrag med lydoptagelser og breve til forældrene fra hans morfar Peder Hansen Have, som deltog som artellerist i alle 4 år, men kom hjem modsat hans broder Mathias Have, som faldt kun 18 år gammel. Oksenvad Menighedsråd takker Jagtforeningen og Peter Have Rasmussen for med virken til et flot og mindeværdigt arrangement.

Oksenvad Menighedsråd.

Foto Hans Kisendal