Forbedringer på OLA
Lagt online den: 8. januar 2019

Henover julen er der blevet arbejdet på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Aktivitetscenteret fik lidt penge i forbindelse med borgerbudgetteringen. Det er disse penge, vi nu har været i gang med at omsætte til forbedringer.

Trådløst netværk
Vi har gennem de sidste tre år haft et trådløst netværk på aktivitetscenteret. Det har dog ikke virket helt så stabilt, som vi kunne ønske, da det var etableret med en ældre brugt trådløs router. For enkelte personer har det virket fint, men forsøgte mange personer at koble sig på samtidigt blev det meget ustabilt.

Nu har vi fået etableret et mere stabilt trådløst netværk. Det er sket via to kablede access points i salen og et kablet access point i lokalet London i kælderen. Hver af disse trådløse access points er kablet direkte mod vores router og er beregnet til 200 samtidige brugere.

Vi har endnu et par access points i skuffen, men vi vil lige se tiden an og vurdere, hvor vi mest har brug for yderligere dækning.

Navn på netværk og adgangskode står på opslagstavlen i forgangen på aktivitetscenteret.

Tak til Leif Friis og Gunnar Reese Hansen for etablering af det nye netværk og til Todsen Træbyg for lån af stillads, som gjorde det muligt at nå op i loftet i salen.

Lydanlæg
Vi har fået monteret et lydanlæg med seks højtalere i salen. Man kan koble sig til lydanlægget via Bluetooth og på denne måde spille musik i salen via streaming-tjenester eller den musik, man har liggende på telefonen. Det nye trådløse netværk sørger for internet-dækning i hele salen.

Musikanlægget er låst inde i et skab, så det er sikret mod misbrug.

Til lydanlægget har vi også indkøbt både mikrofon og headset, som kan bruges f.eks. i forbindelse med foredrag eller andre aktiviteter i salen.

Foreninger kan bruge lydanlægget ganske gratis. I skal blot henvende jer til bestyrelsen i OLA, hvis I har brug for anlægget i forbindelse med et arrangement. Private kan leje anlægget i forbindelse med, at man lejer salen til private fester.

Vi mangler lige at få lavet en fast strømtilslutning. Lige nu skal man tage strømkablet ud af skabet og sætte det i stikkontakten nedenunder. Planen er at stikket skal sidde fast i stikkontakten.

Borgerbudgettering betalte for lydanlæg og højtalere, mens OLA selv betalte for mikrofon og headset.

Tak til Lars fra SC Sound for samarbejde omkring indkøb og opsætning af lydanlæg og en ekstra stor tak til Peter Aagaard, som monterede højtalere, ledninger og selve lydanlægget.

Lys indenfor og udenfor
I gangen ved omklædningsrummene har der indtil været fire lamper med strømsparepærer. I et par af disse lamper var pæren sprunget og de to andre tog en halv formiddag om at varme op og afgive lys.

Nu er er der monteret nye LED-loftslamper som tænder med det samme og afgiver et klart hvidt lys.

Vi mangler endnu at få monteret sensorer i begge ender af gangen, så lamperne selv tænder og slukker, som i de andre gangarealer på aktivitetscenteret. Det kommer op inden for en måned.

På de to trappeopgangen har man indtil nu skullet tænde og slukke lyset efter behov. Desværre har vi en del gange oplevet at lyset ikke var blevet slukket igen. Det skete nok fordi brugerne troede alt lyset på gangarealerne slukkede selv.

Her er der nu også monteret LED-loftlamper med indbyggede sensorer. Disse tænder og slukker selv lyset efter behov. Dermed har vi minimeret de gangarealer, hvor man skal huske at slukke lyset efter sig.

Ude ved affaldscontainerne er sensoren nu forbedret så den kigger i begge retninger. Tidligere tændt den kun lyset, hvis man kom ude fra parkeringsarealen. Nu tændes lyset også hvis man kommer henne fra det store køkken.

I forbindelse med montering af luft/luft-varmepumper i salen, fik vi også etableret et par sikkontakter i toppen af rammen med støjdæmpningsplader. Stikontakterne findes i ender i samme side som varmepumperne. Stikkontakterne er gode at have, hvis man vil have hængt lys på tværs i salen i forbindelse med arrangementer og fester.

Vi fik penge til lys og sensorer i gangen ved omklædningsrummene og en del af pengene til de nye lamper på trappeopgangene. De resterende penge har OLA betalt.

Tak til Henrik fra El-installatør Svend Petersen ApS for hjælp med montering af sensor-lamper, stikkontakter i salen og udendørssensor.

Faktisk har vi lavet så meget en der er en vis sandlighed for at jeg har glemt at nævne noget her :-)

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter


Nyt lys i gangen ved omkldæningsrummene


Det gamle og noget mere dæmpede lys


Skabet med det nye lydanlæg


Det nye lydanlæg som er nemt at anvende