Foredrag ved Åse og Thorkild Sørensen
Lagt online den: 1. maj 2019

Davids salmer er en af de største inspirationskilder til salmer og musik, og de er i levende anvendelse rundt omkring i verden og i særdeleshed i den engelske liturgi.

Salmerne i Det gamle Testamente indeholder både den store jubel og lovsang og den dybeste nød og anråbelse. Derfor har salmerne lagt ord til mange menneskelige livssituationer. Foredraget forsøger at indfange denne dobbelte stemning.

Aftenen er opbygget som en veksling mellem oplæsning og billedserier med musikledsagelse.

Velkommen til en koncentreret og intens oplevelse af både tekst, billeder og musik i Oksenvad Kirke d. 22. maj kl. 19:00!

Der servers kaffe og kage- og alle er hjerteligt velkomne til en bevægende og intens aften. Det er gratis at deltage.

Kilde: Oksenvad Menighedsråd