Skoven vender tilbage
Lagt online den: 1. maj 2019

I 2003 bragte oksenvad.dk en artikel om den nye grusgrav, der blev etableret i en del af Oksenvad skov: Aktieskoven leverer grus i 10 år

Her 15 år senere er de 24 ha nu færdig udgravet. Og området reetableres med nyplantning og en stor skovsø på nogle tusinde kvadratmeter.

I denne anledning har oksenvad.dk sat formanden for Oksenvad Skov I/S, Andreas Kock Andersen, stævne på matriklen.

Status på reetablering
Allerede på nuværende tidspunkt er 13 af de 24 ha tilplantet, og når jordarbejdet er gjort, rykker Hedeselskabet ind igen for at tilplante resten med en blanding af gran- og løvtræer.

Alt vil stå færdigt i 2019.

Økonomi
Det har været en god forretning for Oksenvad Skov at få gravet grus. Men det meste af kapitalen bliver stående i I/S’et, således at der er sikkerhed for pasning og pleje af skoven i mindst 20 år.

Efter orkanen i 1999 besluttede folketinget at hjælpe de 22 sønderjyske skove, som var ramt. Blandt andet på initiativ fra det lokale folketingsmedlem H. C. Schmidt. Skovejerne fik 10.000 kr. pr. ha til oprydning og 28.000 kr. til genplantning. Men det var dog ikke muligt for Oksenvad Skov at få del i de sidstnævnte penge, da der skulle graves grus.

Nyt område til grusgravning?
Det Unicon ejede selskab Kudsk og Dahl har stået for gravningen af sand og grus i Oksenvad skov. Nu er stedet tømt for forekomster, og firmaet leder derfor efter et nyt graveområde.

Kilde: Ejgil Wind


En del maskiner er fortsat i grusgraven, og de sidste bunker skal sælges


Andreas med søen i baggrunden


En bulldozer er i gang med reetablering


”Myretuen” blev bygget i 1951 af Hans Erik Schwee, og den står nu ret tæt på søen


1-årig nyplantning overlevede mirakuløst den tørre sommer i 2018