OLA siger tak for indsatsen!
Lagt online den: 11. maj 2019

På en morgen med høj flot blå himmel mødtes en flok lokale ildsjæle på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Bestyrelsen havde indkaldt til arbejdsdag og folk kom fra yderkanten af landdistriktet for at give en hånd med.

Måske var det lugten af friske rundstykker og tanken om grillpølser til frokost, der trak folk til. Eller måske var det tanken om at hjælpe med til at få aktivitetscenteret til at skinne og tage sig ud fra denne bedste side.

Vi ved det faktisk ikke, men det er nu osse mindre vigtigt. Som altid mødte folk op og vi fik lavet en del af de opgraver, vi havde sat os for.

Vi havde to opgaver, som vi havde valgt at fokusere på, nemlig maling af den ene væg i kældergangen og nedtagning af skabe i stolerummet. Men det kunne vi jo ikke alle lave, så folk var gode til også selv at finde andre opgaver, som trængte til at blive gjort.

Og selvom der blev gået til makronerne, så var det også hyggeligt og der blev snakket og grinet.

Ved kaffetid, hvor vi igen mødtes omkring madbordet med lidt kaffe og kage, blev der gjort status. Vi havde fået løst en del af de planlagte opgaver og en række andre trængende opgaver:
- Maling af væg i kældergang
- Nedtagning af skabe i stolerum
- Maling af væg i stolerum
- Maling af døre i entreen
- Vinduesvask og let rengøring
- Ukrudt blev fjernet ved hoveddøren og ned mod køkkenindgangen
- Der blev ryddet op i kælder, hvor gammel maling, diverse kemikalier og gamle hvidevarer blev kørt på genbrugspladsen
- Afproppet et toilet ved det store køkken og et i Moskva
- Oprydning i toilet ved det store køkken

Bestyrelsen i OLA vil gerne sige tak til alle jer der kom og gav en hånd med. Det er vigtigt med disse arbejdsdage, da der altid er noget der trænger til en kærlig hånd.

Næste arbejdsdag er til efteråret, lørdag, d. 21. september 2019 kl. 9:00. Vi håber, at vi igen ser en god opbakning til arbejdsdagen. Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen, så I ikke får planlagt andet den dag.

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter


Arbejdsdagen startede på en morgen med høj blå himmel over OLA


Allerede i fredags var arbejdsdagen startet for Kjeld. Utroligt hvad skabene gemte på


Skabene var næsten tømte og skulle væk, så der var mere plads til stole og borde


Der blev spartlet og malet i kældergangen


En gang havde man farverige vægge på OLA. Nu er de fleste hvide


Dørene blev slebet lidt ned inden de blev malet


Vinduer og info-tavle fik den store tur med vand og sæbe


Dørkarme fik også en tur med sandpapir og maling


Til frokost var der grillpølser...


...med brød og kartoffelsalat


Planen for arbejdsdagen