Status på trafiksituationen i og omkring Mølby
Lagt online den: 9. september 2019

Politiets ATK-vogn var igen i dag på besøg i den sydlige ende af Mølby.

På twitter skriver Sydlyllands Politi:
"13 klip, og en betinget frakendelse, var der blandt de i alt 40 sager om for høj hastighed, da vi i dag igen besøgte Mølby ved Sommersted."

Det er dog 10 mindre end sidst de var på besøg, d. 20 august. Men alligevel en del flere end man kunne håbe på.

Som opfølgning på vores brev til Haderslev Kommune skriver de følgende:
"Processen arbejder frem imod et løsningsforslag der kan forelægges politikerne i starten af 2020, sammen med de øvrige projekter vi har udarbejdet løsninger for. Politikerne prioritere eventuelle midler til trafiksikkerhedstiltag.

Vi foretager en analyse af den trafikale situation i området for at vurdere omfanget af de trafikale udfordringer. Som del af analysen indsamler vi data om trafikken og vejene. På baggrund af analysen undersøger vi de forskellige løsningsforslag, herunder forventet effekt og konsekvenser. Når løsningsforslaget forelægges politikerne vil det som sagt være som en del af en gruppe andre forslag til trafiksikkerhedsprojekter. Såfremt tiltagene i Mølby og Oksenvad bliver prioriteret er det tanken at de etableres i løbet af 2020.
"

Så vi er intet garanteret endnu. Alt afhænger af kommunens økonomi, udfald af undersøgelser omkring Mølby og hvilke projekter, byrådet i sidste ende vælger at afsætter midler til.

I kan eventuelt læse mere i kommunens trafiksikkerhedsplan 2020.

Kilde: Sydjyllands Politi på Twitter