Generalforsamling i Ørsted Boldklub
Lagt online den: 7. oktober 2019

ØB afholder generalforsamling d. 24. oktober 2019 Kl. 18.30i Lerte Krolfklubs lokaler, Lertevej 7.

Dagsorden for generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Aflæggelse af formandens beretning
4. Udvalgenes beretning om året der er gået
- Skt. Hans, Sensommerfest, Juletræsfest, Bedst i medvind Racer og MTB, Cykelsti/Kleinebane, Lerte krolf og Fitness Fun.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
6. Valg af bestyrelse:
- På valg er: Lisa Sorgenfrei: ønsker ikke genvalg. Erik Madsen og Annalise Petersen: ønsker genvalg
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.
- Sammenlægning mellem ØB og Oksenvad

Vi starter med at spise lidt fra Jels Motel.
Generalforsamlingen starter cirka kl. 19.15.

Tilmelding til Ina Eybye 2714 2607 senest den 20/10-2019. Oplys gerne hvor mange I kommer

Kilde: Ørsted Boldklub