Afstemningsmøde, Borgerbudgettering 2019
Lagt online den: 8. oktober 2019

På afstemningsmødet tirsdag, d. 29. oktober 2019 vil ideerne til borgerbudgettering blive fremlagt.

Hver ide vil være beskrevet på et enkelt ark A4, gerne med en tegning eller billede, der illustrerer projektet. Beskrivelsen skal også omfatte et lille budget for projektet. I kan hente skabelonen til projektideerne her: Projektide. I kan også få skabelonen i Word-format ved at kontakte Peter, se kontakt-informationer nedenfor.

Projektideerne skal afleveres senest søndag d. 20. oktober kl. 20:00 til Peter Horsbøll Møller, enten i postkassen på Tovskovvej 1 eller via peter@mller.dk.

Afstemningsmødet afholdes på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5 i Oksenvad.

Deltagerne i afstemningsmøde skal stemme om hvilke ideer/projekter, der skal gennemføres.
Vi uddeler umiddelbart ikke mere kr. 50.000. Men projekterne må gerne være delvist finanseret via andre midler eller sponsorer.

Man er også velkommen til at afgive en stemme på projekterne uden at deltage i mødet. Det skal ske på OLA mellem kl. 17.00 og 18:00 på samme dag.

Lige som sidste år kan det meget vel tænkes at de lokale foreninger eventuelt vil støtte nogle af projekterne med ekstra midler, hvis det viser sig nødvendigt.

Alle i Oksenvad Landdistrikt over 14 år kan deltage og få penge til netop jeres forslag. Det kræver dog, at I beskriver projektet, og at forslaget bliver valgt. Forslagsstillerne skal efterfølgende sørge for at projektet bliver gennemført.

1. Projekterne præsenteres
2. Der serveres en bid mad, mens der stemmes
3. Stemmerne tælles op
4. Vinderprojekterne kåres

Har du spørgsmål inden mødet? Kontakt: Peter Horsbøll Møller
Tlf: 2913 3769 | mail: peter@mller.dk

Tilmelding til mødet skal også ske til Peter af hensyn til forplejning seneste d. 26. oktober.

Se også: Borgerbudgetteirngsfolder

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn