Borgerbudgettering: Resultat af afstemningsmødet
Lagt online den: 30. oktober 2019

I går afholdtes afstemningsmødet om årets projektforslag til borgerbudetteringens 50.000 kr.

Vi kunne allerede fra starten konstatere at der ikke var mdler til alle projekterne. Samlet set var der projektforslag for ca. 90.000 kr.

Lidt over tyve personer mødte op til mødet og et pat stykker dukkede op inden for at afgive deres stemme.

Status
Peter Horsbøll Møller fra Landsbyforeningen gennemfik status på de projekter, der sidste år fik penge fra borgerbudgetteringen.

Kleinbanestien i Ørsted fik penge, så de kunne få lagt et ekstra slidlag på stien. Det er udført. På OLA havde bestyrelsen i Landsbyforeningen igen taget arbejdstøjet på i starten af året og fået sat lokalet New York i stand med støjdæmpningsplader med billeder på og spots. Dykpumpen til Mølledammen i Mølby mangler endnu at blive indkøbt. Der er blevet indkøbt og monteret lydanlæg i salen på OLA. OLA fik også nyt WiFi i løbet af året. Trappeopgangene til Moskva og Madrid og op til Lokalhistorisk Forening har fået LED-lamper med sensorer. Lyset i gangen ved omklædningsrummene er opgraderet med LED-lamper og der kommer også sensorer, så det automatisk tæner og slukker. Og endelig er der blevet indkøbt en serveringsvogn til det lille køkken.


Årets projekter
Efter afstemningen i går stod det klart at følgende projekter fik penge:
1. Projektor til foredrag o. lign.
2. Læskur til Oksenvad Foldboldgolf
3. Udskiftning af udendørslys på OLA

Disse projekter vil der bleve arbejdet med henover det næste års tid, mere eller mindre. I kan læse mere om projekterne i dokumentet Årets projektforslag nedenfor.

Vi håber selvfølgelig at haderslev Kommune også næste år kan se en god forretning i at stille et beløb tilrådighed for landdistrikterne. Der er i al fald ingen tvivl om at de bliver brugt godt.

Tak til alle der indsendte projektforslag og tak til alle der mødte op og gav deres stemme til kende.

Se også: Årets projektforslag

Kilde: Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn