Generalforsamling i Mølby Vandværk d. 24. marts
Lagt online den: 7. marts 2020

Der indkaldes hermed til Mølby Vandværks ordinære generalforsamling på Oksenvad Gl. Skole (OLA) tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18.30.

Der startes med en gang aftensmad og efterfølgende afholdes generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af mad er det nødvendigt med tilmelding, som kan ske til Svend Løbner på telefon/sms 21293192 eller e-mail svend@lobner.dk. Seneste tilmelding er torsdag d. 19. marts.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse
5. Budget for 2020 fremlægges
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- På valg til bestyrelsen er Svend Løbner og Svend Aage Jensen
- På valg som suppleant er Kirsten Nicolaisen (2. suppleant)
7. Valg af revisor og suppleant
- På valg som revisor er Vagn Jensen
- På valg som revisorsuppleant er Kjeld Holm
8. Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsen foreslår nye takster for 2021
9. Eventuelt

Ægtefæller/ledsager må gerne deltage i generalforsamlingen, der gøres dog opmærksom på, at der kun er én stemme pr. husstand.

Vedlagt denne indkaldelse er den lovpligtige forbrugerinformation og regnskabstallene. Den
officielle og underskrevne årsrapport fremlægges på generalforsamlingen og ligger til gennemsyn
hos formanden 1 uge før generalforsamlingen. Den officielle og underskrevne årsrapport fremlægges på generalforsamlingen og ligger til gennemsyn hos formanden 1 uge før generalforsamlingen.

Som tidligere år opfordres alle forbrugere til at tilmelde sig vandværkets facebook-side

Se også: Indkaldelse til generalforsamling samt forbrugerinformation og regnskab

Kilde: Mølby Vandværk