Foreninger
Ret oplysningerne?

Navn:Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Adresse:Øster Lindetvej 5, Oksenvad
Postnr. & by:6560 Sommersted
Telefon:74 50 56 80
Mobil:51 74 45 66
E-mail:oksenvadlokalhistorie@hotmail.com
Website:www.lokalhistorie-oksenvad.dkVejledning omkring foreningens hjemmeside, kan ses nederst på denne side!

Om Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Lokalhistorisk Forening har hjemsted på øverste etage af Oksenvad skole (\"Arkivet\"). Foreningens virksomhed omfatter jævnlige foredrag om (lokal)historiske emner og enkelte udflugter. Medlemmerne modtager et årsskrift ved nytårstid. Foreningens arkiv giver mulighed for hjælp til slægtsforskning og gårdhistorie. Vi tilbyder et velforsynet billedarkiv, egne kirkebøger i fotokopi og nabosognenes i mikrofilm.

I tilknytning til lokalhistorisk arkiv opbevares Ruth og Anders Bruun\'s samling.
Ruth og Anders Bruun\'s samling er en fond, der har til formål at administrere en spændende samling af håndredskaber og brugsgenstande fra landbohjemmet. Udviklingen gennem ca. 100 år kan vises i deludstillinger. Bl. a. en meget fin afdeling med blåt køkkentøj. Samlingen blev overdraget til Lokalhistorisk forening for Oksenvad og omegn ved Anders Bruuns død. Men man har valgt at holde effekterne isoleret fra de øvrige ting, som ejes af foreningen.

Oksenvad aftenskole er i dag en del af den lokalhistoriske forening. Tiden løber hurtigt. Nutid bliver historie.

Stiftet år: 1984
Antal medlemmer: 260

Bestyrelsen:
Grethe Kock (formand)   Oksenvad    74 50 56 80
Egon Schultz (kasserer)  Oksenvad    74 50 47 19
Kit Nissen (sekretær)      Slevad        74 50 46 40
Andreas Dahl                 Mølby         74 50 45 02
Mogens Heiselberg         Lerte          74 50 49 76
Inge Kley                      Ørsted        74 55 24 09
Aase Olsen                    Mølby         20 52 86 26

Generalforsamling: April - Oksenvad skole (OSA)
Årligt kontingent: Par: 50 kr. Enkelt: 35 kr.
Udgiver info: Årsskrift

Vejledning for foreningens hjemmeside:

Lokalhistorisk Forening råder nu over deres egen hjemmeside, som kan besøges på: www.lokalhistorie-oksenvad.dk/.
Ønsker du at se hvad der ligger på første udgave af Oksenvad.dk, går du ind på startsiden af www.oksenvad.dk, klikker på "Se den gamle version" nederst i menuen til venstre og klikker igen på "Lokalhistorie" i menuen til venstre i skærmbilledet. Herefter kommer alt dét frem, som blev lagt ind på Oksenvad.dk indtil/med december 2009. Alt vedr. foreningen og dens arbejde vil altså fremover ligge på www.lokalhistorie-oksenvad.dk/.