Foreninger
Ret oplysningerne?

Navn:Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Adresse:Øster Lindetvej 5, Oksenvad
Postnr. & by:6560 Sommersted
Telefon:74 50 56 80
Mobil:51 74 45 66
E-mail:lokalhistorie-oksenvad@mail.dk
Website:www.lokalhistorie-oksenvad.dkArrangementer 2018:

Mandag d. 26. marts kl 19.30 på OLA:
Fortælleaften v/Carl Radfelder, der fortæller om danske efterkommere af volynientyskerne.
Entré: 25 kr incl kaffe og kage. Alle er velkomne. Vel mødt

Mandag d. 23. april kl 19.30 på OLA:
Generalforsamling og fortælleaften v/Helmie Silberbauer, der fortæller om sine 50 år i Mølby.
Vi serverer kaffe og kage.


Om Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn
Lokalhistorisk Forening har hjemsted på øverste etage af Oksenvad skole ("Arkivet"). Foreningens virksomhed omfatter jævnlige foredrag om (lokal)historiske emner og enkelte udflugter. Medlemmerne modtager et årsskrift ved nytårstid. Foreningens arkiv giver mulighed for hjælp til slægtsforskning og gårdhistorie. Vi tilbyder et velforsynet billedarkiv, egne kirkebøger i fotokopi og nabosognenes i mikrofilm.

Stiftet år: 1984
Antal medlemmer: 260

Bestyrelsen:
Grethe Kock (formand)  Oksenvad    74 50 56 80
Egon Schultz (kasserer) Oksenvad    74 50 47 19
Kit Nissen (sekretær)     Slevad        21 40 76 63
Birgitte Boesen              Oksenvad   74 50 45 02
Mogens Heiselberg        Lerte          74 50 49 76
Inge Kley                      Ørsted        74 55 24 09
Aase Olsen                   Mølby         20 52 86 26

Generalforsamling: April - Oksenvad skole (OSA)
Årligt kontingent: Par: 50 kr. Enkelt: 35 kr.
Udgiver info: Årsskrift

Vejledning for foreningens hjemmeside:

Lokalhistorisk Forening råder nu over deres egen hjemmeside, som kan besøges på: www.lokalhistorie-oksenvad.dk/.
Ønsker du at se hvad der ligger på første udgave af Oksenvad.dk, går du ind på startsiden af www.oksenvad.dk, klikker på "Se den gamle version" nederst i menuen til venstre og klikker igen på "Lokalhistorie" i menuen til venstre i skærmbilledet. Herefter kommer alt dét frem, som blev lagt ind på Oksenvad.dk indtil/med december 2009. Alt vedr. foreningen og dens arbejde vil altså fremover ligge på www.lokalhistorie-oksenvad.dk/.