Foreninger
Ret oplysningerne?

Navn:Mølby Vandværk
Adresse:Engtoften 7, Mølby
Postnr. & by:6560 Sommersted
Telefon:74 50 45 18
Mobil:21293192 eller 23420281
E-mail:svend@lobner.dk
Website:Ledningsportal.dk/spatialmap?profile=moelbyOm Mølby Vandværk
Mølby Vandværk er oprettet ved en stiftende generalforsamling den 31. marts 1938. Vandværkets forsyningsområde er: Mølby, Oksenvad, Lerte og Ørsted. Den 1. januar 2017 er der 216 installationer, fordelt på 194 andelshavere med et samlet årlig forbrug på 32.520 m3, hvilket er en tilbagegang i forhold til 2015 på ca. 5%. Der har i 2016 været tilgang af 1 ny forbruger. Vandværket er renoveret i 2003, og er i dag et fuldt moderne vandværk, med 2 boringer, automatisk rensning og udpumpning i 3 vandforsyningsledninger. Bygning og installationer vedligeholdes løbende og i 2016 er der investeret i nye forsyningspumper og ny it styring på værket. Der er i 2016 foretaget miljøtilsyn fra kommunen uden væsentlige bemærkninger, så værket lever teknisk og miljømæssigt op til alle krav. Ledningsnettet er fornyet overalt inden for de sidste 15 år. Der er i 2007 opført en carport til vandværkets nødstrømsgenerator. I 2009 er der bygget en ny tank til rent vand med et rumindhold på 81m2. Et alarmsystem, der automatisk alarmerer driftslederen over mobilnettet ved uheld med vandforsyningen, er etableret i 2011. I 2014 er der i Ørsted etableret forbindelse til Jels Vandværk, så der rimelig hurtig kan etableres nødforsyning herfra i tilfælde af forurening eller nedbrud. Fra 1. januar 2015 er det Vandværkernes EDB service i Holsted, der står for opkrævning hos forbrugerne og for vandværkets administration og regnskab. I 2015 er der foretaget en ledningsomlægning i Ørsted. I 2016 er ledningsnettet forøget med ca. 400 m i Oksenvad. Mølby Vandværk har en facebook side, som forbrugerne kan tilmelde sig og på den måde få generel information om vandværket, ligesom oplysninger om unormalt vandforbrug og ledningsbrud vil blive meddelt her.

Bestyrelsen:
Svend Løbner (formand) og (kasserer)
Gert Madsen (næstformand)
Svend Aage Jensen (driftsleder)
Uwe Jensen (sekretær)
Gunnar Reese Hansen (medlem)

Generalforsamling afholdes i marts måned i OLA (Oksenvad Skole)

Priser 2017 (Alle priser incl. moms)
- Fast årlig afgift incl. målerleje: 813,50 kr.
- Vandafgift pr. m3 : 3,75 kr.
- Statsafgift pr. m3 : 7,81 kr.

Gebyrer
- Gebyr ved manglende aflæsning: 200 kr.
- Gebyr ved genåbning: 2000 kr.
- Rykkergebyr: 100 kr.

Tilslutningspriser
- Parcelhuse: 38.900 kr.
- Industri/landbrug: 38.900 kr.

Se ledningsnettet på kort

Diverse dokumenter (klik for at læse dem)
- Information fra vandværket
- Takstblad 2018
Vandanalyseresultater:
- 26. september 2018: Vandværk, N-Dimethylsulfamid
- 8. maj 2018: Vandværk, rentvandsafgang
- 8. maj 2018: Taphane, drikkevandskontrol