Nyt loft og loftslys i salen på OLA
Lagt online den: 9. juni 2024

Efter fernisering og afsløring af det flotte kunstværk på OLA, gik deltagerne ind i salen for at blive klar til festmiddagen.

Da der var skaffet forsyninger i baren, bød formand for Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter Peter Horsbøll Møller velkommen.

Peter startede med at takke Torsdagsmalerne for de flotte malerier og Annemette for hendes fine ferniseringstale.

Bestyrelsen i OLA havde sammen med både Torsdagsmalerne og Aktivitetsudvalget planlagt festdagen, hvor der var flere ting at fejre.

Nu var det tid til at takke for det flotte nye støjdæmpende loft, som var sat op i salen.

Peter indledte: "Der er blevet talt om et nyt loft gennem flere år og for et par år siden begyndte planerne at tage form i Bjarnes hoved. Af flere omgange søgtes der midler under borgerbudgettering og der blev søgt priser efter et par leverandører."

Bjarne Christensen har gennem flere år syntes at lyden rungede for meget i salen, når der var mange mennesker. Det var svært at høre, hvad der blev sagt. Derfor påtog han sig projektlederjobbet for at få etableret et nyt støjdæmpende loft.

I 2023 var projektet blevet tildelt midler to gange fra borgerbudgetteringsmidlerne og en god pris fra Michael Mamsen fra Stark fik de øokonomiske ender til at mødes. Bestyrelsen i OLA reserverede hele maj måned til loftsarbejdet.

Peter fortsatte: "Altså inde i mit hoved var det her altså et kæmpe projekt. Men sådan tror jeg faktisk ikke det så ud i Bjarnes hoved. Fra salen kunne Bjarne bekræfte, at han ikke havde set det som et stort projekt. Bjarne fortsatte: "Altså, det kommer jo an på om man kan finde nogle hjælpere.".

Og det viste sig muligt at finde nogle hjælpere. Gunnar Reese Hansen har lagt en hel del timer i forbindelse med projektet. Og derudover har der været et par håndfulde andre hjælpere lidt på skift til de forskellige opgaver: Carsten, Cecilie, Hnery, Karl, Karsten, Matthias, Leif, Wieslaw og Peter.

Peter: "Det er utroligt vigtigt at der i lokalområdet findes folk som har lyst og tid til at hjælpe. Både med at påtage sig hovedopgaven med at styre projektet, men også nogen som gerne giver en hånd et par timer eller fire en lørdag eller hverdagsaften.

Næsten inden projektet var gået i gang dukkede spørgsmålet om belysning op. Umiddelbart havde vi tænkt at beholde de eksisterende lamper. Vi troede der var tale om LED-lamper. Men det viste sig ikke at være tilfældet. Men takket være midler fra Haderslev Kommune til vedligeholdelse af OLA fik vi købt nye indbyggede dæmpbare LED-paneler. Det var en god beslutning.

En kæmpe tak til Bjarne, Gunnar og de frivillige der gav en hånd gennem maj måned for at få loftet sat op.

Og en stor tak til Bent Todsen for at stille sit satillads til rådighed, så arbejdet kunne foregå på en sikker og forsvarlig måde. Der blev opstillet et ca. 16 meter langt stillads i hele salen længde. Det gjorde det virkelig nemt at arbejde med loftet.

Og en tak til Michael Mamsen for altid at være klar til at give os en god pris på materialer til lokale projekter.

De fik alle afslutningsvis en stor hånd af alle de tilstedeværende.

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter


Først blev der opsat et stillads i hele salens længde


Så blev der opsat reglar på tværs af salen


Der blev monteret forskalling


Og Bjarne monterede isolering sammen med sin bror


Så skulle loftspladerne sættes op


Det blev klaret på en enkelt lørdag


Selvfølgelig var der også tid til pause og en snak henover en kop kaffe eller øl


Til sidst blev de nye LED-paneler monteret


Det færdige resultat efter en månedstid


Og den anden ende af det færdige loft