Foreninger
Ret oplysningerne?

Navn:Forskønnelsesudvalget
Adresse:Øster Lindetvej 5
Postnr. & by:6560 Sommersted
Telefon:22535976
Mobil:22535976Forskønnelsesudvalget er nedsat under Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn. Udvalget udpeger hvert år en modtager af "Årets forskønnelsespris".

Prisen uddeles pt. i forbindelse med vores Spis & Skrid arrangement i juni måned.

Kriterier for at kunne modtage prisen:
- huset skal ligge i Oksenvad Landdistrikt. Afgrænsningen kan ses her på kortet
- skal selv have forskønnet hus og have
- skal være færdig med arbejdet

Udvalgets medlemmer
Medlemmerne i udvalget vælges i forbindelse med landsbyforeningens generalforsamling.

På nuværende tidspunkt består udvalget af:
- Ejgil Wind, Mølby
- Gitte Paaske, Ørsted
- Kenneth Mølback, Oksenvad
- Mogens Heiselberg, Lerte
- René Tranekjer, Lerte

Prismodtagere
2023: Hans Ole Nissen & Hanne Muurholm, Forpagtervej 3, Oksenvad Mark
2022: Hans & Grethe Kock, Vadstedvej 11, Oksenvad
2021: Lars Hansen & Linda Birk, Tovskovvej 25, Mølby
2020: Hans Christian Petersen, Flødebøttevej 1, Lerte
2019: Jørgen & Vera Moisen, Tovskovvej 50, Oksenvad
2018: Thomas & Merian Slivsgaard, Tovskovvej 59, Oksenvad
2017: Charlotte & Kjeld Holm, Vadstedvad 21, Oksenvad Mark
2016: Marianne & Rasmus Schmidt, Tovskovvadvej 1, Mølby
2015: Grethe & Andreas Dahl, Tovskovvej 36, Mølby
2014: Heidi & Jørgen Seeberg, Damvej 7A, Mølby
2013: Lene M. Kjær & Hans H. Henningsen, Vadstedvej 18, Oksenvad
2012: Anita & Erik Madsen, Ørstedvej 15, Ørsted
2011: Kathrine & René Tranekjer, Flødebøttevej 2, Lerte
2010: Henriette & Hans Iver Kley, Fuglsangs Alle 4, Ørsted Mark
2009: Nis & Jytte Arnfred, Lertevej 12, Lerte
2008: Anette & Egon Schultz, Tovskovvej 54, Oksenvad
2007: Lillian & Ejvind Beukel, Skotvej 2, Ørsted
2006: Randi & Ole Krab, Tovskovvej 30, Mølby
2005: Gunhild & Alfred Jensen, Sillerupvej 5, Lerte
2004: Lone & Jens Wind, Ørstedvej 18, Ørsted Mark
2003: Kirsten & Erling Petersen, Tovskovvej 8, Mølby
2002: Ingrid Have, Flødebøttevej 7, Ørsted
2001: Karen & John Kristensen, Vadstedvej 3, Oksenvad
2000: Anne Kathrine Nissen, Sølvgade 2, Mølby
1999: Marianna & Bjarne Kristensen, Overbyvej 1A, Lerte

Her finder du et kort over prismodtagerne.