Områdefornyelse: Opsamling på workshop d. 11. maj
Lagt online den: 22. maj 2022

Til borgere og brugere i Oksenvad Landdistrikt.

Dette notat sendes til alle, der tidligere har vist interesse for løbende info om områdefornyelsen i Oksenvad Landdistrikt samt deltagere i workshoppen 11. maj.

Indledningsvist vil vi gerne takke for en god og givende workshop.

Vedhæftet er:
- Notat med opsamling, styregruppe, arbejdsgrupper og opdateret mødekalender.
- Billeder af de plancher, der blev udfyldt undervejs i workshoppen.

Skulle der være andre, der kunne have interesse i at indgå i en arbejdsgruppe bedes I kontakte Silja Juul Krüger på sikr@haderslev.dk eller tlf. 23435534.

Til arbejdsgrupperne – vi ses til fælles byvandring, den 1. juni 2022.
Begge ruter begynder ved Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter

15.00 – 17.30:
Arbejdsgrupperne for Børn og Unge & Byforskønnelse og trafiksikkerhed
18.30 – 21.00:
Arbejdsgruppen for Sammenhængskraft på tværs af landdistriktet

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Silja Juul Krüger
sikr@haderslev.dk eller tlf. 23435534
Byplanlægger


Se også: Noter og plancher fra workshop

Kilde: Haderslev Kommune