Jubilæumsfest for skolen og lokalhistorisk forening
Lagt online den: 10. juni 2024

Som I måske allerede har læst, var der fernisering og fejring af nyt loft i salen på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Og der var mere.

Vi fejrede også jubilæum. To faktisk. Oksenvad Skole fejrede 80 års jubilæum og Lokalhistorisk Forening for Oksenvad Sogn og Omegn fejrede 40 års jubilæum.

Ejgil Wind og Peter Horsbøll Møller havde gravet lidt i de gamle mapper fra vores lokalhistorisk arkiv. Vi fik dog kun gravet os gemme tre ud af måske 10-15 mapper. Der findes et væld af historie på vores lokalhistoriske arkiv.

Og husk at arkivet har åbne døre mandag aften, hvor man kan kigge forbi og få en snak med dem. Har man interesse i lokalhistorie, tager de også med glæde mod hjælpende hænder.

Udover arkivet fik vi også fundet lidt gamle nyheder på vores hjemmeside. Både den nye og den gamle udgave.

Vi fik sammensat en præsentation, som kørte under festmiddagen fredag. Den kan I også finde via linket nedenfor, hvis I ønsker at gense den eller ikke kunne deltage i fredags.

Svend Conrad-Petersen var blevet inviteret til at holde en tale i anledning af skolens jubilæum.

Svend er opvokset i området, faktisk ude Oksenvad Mark på Forpagtervej. Han har gået på Oksenvad Skole og selvfølgelig, tør man næsten sige, spillet fodbold i Oksenvad under OIF og Fritiden, hvor han også en overgang sad i bestyrelsen. Svend er uddannet lærer og har i mange år været viceskoleinspektør i Askov, hvor han bor sammen med sin hustru Jonna. Og han har stadig familie her i området, Kit og Hans Ole Nissen.

Svend er fortsat meget aktiv i lokalsamfundet i Askov. Som han sagde: Men netop lokalsamfund er vigtig for mig. Når man kommer fra et landdistrikt som Oksenvad og deltaget i sport- og kulturlivet, så hænger det frivillige arbejde ved. Og han fortsatte: "Mit lokale engagement i Askov har baggrund i det lokalsamfund, vi står i nu, her i Oksenvadområdet, hvor jeg kommer fra.

Svend huskede med glæde tilbage på sin tid i idrætsforeningen med de mange fodboldhold. Omvendt huskede han måske med knap så meget glæde tilbage på de gamle omklædningsrum i kælderen, som han sagde: "jeg kan næsten huske lugten af kamferolie, når læggen skulle smøres ind, blandet med kælderlugten.

Svend kom også ind på skolens historie. Han kunne bl.a. fortælle: "min mor, Cecilie Conrad hed hun dengang, havde gået i den gamle skole. Min afdøde svoger Georg Rosenberg fra Jels Bjerg var med under overflytningen og var blandt de første elever i 1943/44.

Det var lykkedes Oksenvad kommune i 1942 at ”erhverve et jordkøb” - som det så flot hed dengang - til den nye skole til ca. 50 øre pr m2. Jorden var ejet af gårdejer Chr. Petersen. Gården ligger stadig smukt på Vadstedvej overfor Den gamle Præstegård og grænser op til den ”nye” fodboldbane, der er fra slut 70erne. Jordstykket var på ca 2 hektar. – prisen for de 2 hektar blev forhandlet færdig til 9000,- kr.

I mine søstres tid var det Lærer Clausen, der var førstelæreren, senere fulgte Nørby. I min skoletid fra 61-66 var Nørby blevet førstelærer , men ved indvielsen i juni 43 var Clausen førstelærer og Nørby den anden lærer, . Nørby har kun været 31 år og næsten nyuddannet lærer, mens Clausen har været godt 50 år.

Den seneste førstelærer var jo Svennesen, som efterfulgte Nørby. Efter Nørbys død i juni 68 tiltrådte Ernst Svennesen 1. okt. samme år. Svennesen har mange af jer jo har kendt. Jeg havde et fantastisk godt forhold til Svennesen.

Svend kom også kort ind på skolens lukning tiden derefter: Men i 1991 var det slut med Oksenvad skole- som folkeskole -. ”På grund af svigtende elevtal”, som det stod i pressen. Efter aftale med Vojens Kommune blev skolen omdannet til Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter. Dog var den en del år stadig børnehave i bygningerne. Først hed den Troldehytten , senere Brumbassen. Og også familieværksted.

Efter kommunesammenlægningerne i 1970 blev eleverne fra Oksenvad skole sendt til Nustrup, da Oksenvad blev en del af Vojens Kommune og Jels skole blev en del af Rødding kommune. Skiftet til Nustrup blev aktuelt for min lillebror Hans (som vi kalder Bossen).

Svend rundede sin tale af med ordene: "Men det er en stor glæde at se den gejst og energi der bliver lagt på dagen for at holde liv i lokalsamfundet og dermed liv i den gamle skoles bygninger. Ligesom det er en fornøjelse at se den løbende renovering, vedligeholdelse og nyskabelser, der er sket både ude med bl.a. krolf og fodboldgolf, og eksempelvis her på det seneste i den gamle gymnastiksal vi sidder i. Tillykke med det.

Efter Svends tale gav vi deltagerne mulighed for at sige et par ord i anledning af jubilæerne. Det benyttede Karl Hansen sig af.

Han fortalte et par historier fra hans tid på Oksenvad Skole. Han fortalte hvordan lærerne saltede deres glidebane om vinteren og satte stifter for enden af gelænderet for at forhindre eleverne i at glide på det. Han kunne osse fortælle hvordan om vinteren ventede med at ringe ind om morgen til de kunne se at de sidste elever havde slæbt sig gennem snemasserne.

Se også: Jubilæumspræsentation for OLA og lokalhistorisk forening

Kilde: Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter


Aktivitetsudvalget havde sørget for flot pyntede festborde


100 deltog i jubilæumsfesten


Der var sørget for lækker mad


Svend Conrad-Petersen holdt jubilæumstalen for skolen


Karl Hansen fortalte historier fra sin skoletid